Programul Granturi pentru capital de lucru

Sprijin nerambursabil
• până la 150.000 euro
Intensitate Finanțare
• 100%
Beneficiari
• IMM-uri
Măsura 2 - Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor
OBIECTIVE
 • Menținerea în piață a IMM-urilor din România;
 • Menținere/creșterea numărului de angajați;
 • Diversificarea activităților a IMM-urilor din România
 • Sprijinirea activităților economice din domeniile de activitate care contribuie la reducerea soldului negativ a balanței comerciale.
ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria in avans nu este eligibilă)
 • Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea peste 2500 lei dar durata de utilizare este mai mica de 1 an);
 • Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente (mobilier) necesare reluării activității;
 • Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil.