Sfat - un proiect al Greenhead SRL

Ținem deschis de peste 15 ani.

„Mulțumim tuturor clienților și colaboratorilor noștri pentru cei peste 15 ani de provocări. 
Ne mândrim cu angajamentul nostru față de ei.

Oricare sunt proiectele dumneavoastră, ne vom strădui să le susținem cu pasiune și integritate.
Când creșteți și reușiți, câștigăm cu toții.”

Raluca Deac
[Director executiv & Fondator]

undraw_Login_re_4vu2
home-4_02-2

Suntem aici pentru a vă susține, oferindu-ne competențele în strategie, management și tehnologie.

problem_solving
VIZIUNEA NOASTRĂ

Munca noastră reflectă valori la care ținem.

Dorim să fim cea mai bună alegere pe care clienții noștri o pot face. Ne oferim serviciile doar în acele domenii în care putem demonstra capacitățile noastre.

Clienții noștri vor să lucreze cu oameni pe care îi respectă și în care au încredere. Ei vor să știe că le vom fi alături pe termen lung.

Promovăm o cultură bazată pe principii sănătoase. Și nu ar putea fi altfel, petrecem prea mult timp la locul de muncă pentru a nu respecta ceea ce facem.

150
+

Ani de Experiență

5000
+

Proiecte aprobate

300
+

milioane € atrași

PE CINE PUTEM AJUTA

Susținem dezvoltarea comunităților locale.

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Fermieri activi și meșteșugari

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Unități de producție și comercializare

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Furnizori de servicii turistice

image-layers-3-01
image-layers-3-02
image-layers-3-03
image-layers-3-04
image-layers-3-05
image-layers-3-06
Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Cooperative și grupuri de producători

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Organizații nonguvernamentale

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Instituții publice

CUM VĂ PUTEM AJUTA

Servicii de consultanță

Managementul proiectelor, de la idee la post-implementare.

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Identificarea sursei de finanțare

Identificăm oportunitățile de finanțare ce vi se potrivesc, susținându-vă fie să porniți la drum, fie să aduceți un plus de valoare întreprinderii dumneavoastră.

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Elaborarea proiectului

Trasăm obiectivele întreprinderii dumneavoastră în strategii realizabile și acțiuni care să respecte condițiile solicitate.

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Managementul proiectului

Lucrăm alături de dumneavoastră pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a vă îndeplini angajamentele.

Sfat - Servicii de consultanta in accesarea fondurilor nerambursabile

Audit și monitorizare

Pentru a cuantifica indicatorii asumați, vă vom sprijini prin evaluări periodice.

SFAT

Peste 15 ani de activitate.

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programe guvernamentale

Sesiunile active cu depunere on-line:

DESPRE PROGRAMELE DE FINANȚARE

Întrebări și răspunsuri

Programele de finanțare reprezintă seturile de documente oficiale în baza cărora se pot obține fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României.

Ce sunt fondurile europene?

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea.

Cine poate avea acces la fondurile europene?

Cei care solicită finanțare pot fi entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care sunt eligibile (îndeplinesc toate condițiile impuse prin programul de finanțare) pentru accesarea fondurilor europene.

Ce se poate finanța din fonduri europene?

Pentru a fi eligibile, cheltuieli care pot fi cofinanțate prin programele de finanțare, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie necesare pentru desfășurarea proiectului, să fie prevăzute în cadrul contractului de finanțare şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar solid.
  • să fie efectiv realizate pe perioada execuției proiectului şi să respecte prevederile din studiul de fezabilitate și contractul de finanțare.
  • să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile.

Cum se poate obține finanțare din fonduri europene?

Dacă doriți să beneficiați de finanțare din fonduri europene, o primă condiție este să vă asigurați că ideea proiectului se încadrează într-unul dintre domeniile eligibile ale programelor de finanțare, precum și asupra faptului că entitatea ce va fi propusă ca beneficiar îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse prin ghidul solicitantului.

După consultarea ghidului solicitantului, este necesară elaborarea dosarului cererii de finanțare, ce va fi depus în cadrul apelului/sesiunii deschis/e din cadrul programului de finanțare în care se încadrează respectivul proiect, până la data limită.

Care sunt etapele acordării finanțării?

Pe scurt, etapele parcurse de la depunerea dosarului cererii de finanțare și până la semnarea contractului de finanțare sunt următoarele: evaluarea cererii de finanțare și a anexelor aferente, selectarea proiectului și notificarea solicitantului, elaborarea și semnarea contractului.

Ce este un apel/o sesiune de proiecte?

Apelul/ sesiunea este o linie de finanțare deschisă, în cadrul căreia pot fi depuse proiecte în vederea obținerii finanțării europene, cu tipuri de beneficiari, alocare și durată clar identificate, și care corespunde unei priorități de investiții stabilite la nivelul programului de finanțare.

Ce este un ghid al solicitantului?

Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari și furnizează informații utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanților și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanțării, evaluarea şi selecția proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Ce reprezintă o cerere de finanțare?

Cererea de finanțare reprezintă solicitarea de finanțare, împreună cu toate documentele stabilite prin ghidul solicitantului, pe care un solicitant le va depune în vederea obținerii finanțării nerambursabile.

Ce înseamnă eligibilitate?

Eligibilitatea se referă la setul de condiții obligatorii care trebuie îndeplinite de către un solicitant și de către un proiect depus de acesta pentru a fi selectat în vederea acordării de fonduri europene, în funcție de condițiile specifice stabilite prin ghidul solicitantului aferent fiecărui apel/ sesiune de proiecte.

Ce reprezintă cofinanțarea?

Cofinanțarea, în accepțiunea simplificată, reprezintă aportul beneficiarului la finanțarea unui proiect, și poate fi publică - finanțată din bugetul de stat (pentru beneficiari instituții publice) sau privată - finanțată din bugetul propriu (pentru beneficiarii privați).

RĂMÂI INFORMAT

Află ultimele noutăți