DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni

Sprijin nerambursabil
• până la 50.000 euro
Intensitate Finanțare
• până la 85%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
SCOPUL INTERVENȚIEI

Optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni prin construcții noi sau modernizarea celor existente, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente dar și prin adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Fermieri cu excepția persoanelor fizice, deținători ai unor exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 și 11.999 euro SO, respectiv 2.000 și 11.999 euro SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone.

INVESTIȚII ELIGIBILE
 • construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare in fermă;
 • amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;
 • investițiile în unitățile de condiționare și/sau depozitare și/sau procesare;
 • achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;
 • asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;
 • adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile(ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul sa fie prosumator;
 • obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul de fermei;
 • investiții în active necorporale.