DR-15 – Investiții în exploatațiile pomicole

Sprijin nerambursabil
• până la 1.500.000 euro pentru proiectele de investiții în înființare
• până la 300.000 euro pentru proiectele de achiziții de utilaje și echipamente
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
SCOPUL INTERVENȚIEI

Creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 • echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului);
 • investiții în economia circulară;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • investiții în active necorporale.