DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartof

Sprijin nerambursabil
• până la 2.000.000 euro pentru proiectele de investiții în înființare
• până la 300.000 euro pentru proiectele de achiziții de utilaje și echipamente
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
SCOPUL INTERVENȚIEI

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la o mai bună tehnologizare a exploatațiilor agricole din aceste sub-sectoare, prin investiții în utilaje și echipamente, în spații protejate, condiționare și/sau depozitare, procesare și comercializare.

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor de legume/cartofi, inclusiv prin investiții în spații protejate și dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice legumiculturii și cartofilor;
 • echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar); • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului);
 • investiții în economia circulară;
 • utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca o componentă secundară a proiectului;
 • investiții în active necorporale.