DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă

Sprijin nerambursabil
• până la 1.000.000 euro pentru proiectele de investiții în înființare
• până la 300.000 euro pentru proiectele de achiziții de utilaje și echipamente
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
SCOPUL INTERVENȚIEI

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la o mai bună tehnologizare a exploatațiilor agricole din aceste sub-sectoare, prin investiții în utilaje și echipamente, condiționare și/sau depozitare, procesare și comercializare.

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • investiții în înființarea și/sau replantarea culturilor de hamei și struguri de masă;
 • dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice hameiului și strugurilor de masă, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate, după caz;
 • echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea, unităților de condiționare și/sau depozitare la nivel de fermă, inclusiv dotările aferente pentru culturile de hamei și struguri de masă;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară în cadrul proiectului de investiții (din punct de vedere financiar);
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • sisteme de susținere noi sau modernizarea acestora;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea eficientă a îngrășămintelor și/sau a produselor de protecția plantelor;
 • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.) ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • investiții în agricultura de precizie și/sau legate de utilizarea soluțiilor digitale;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului);
 • investiții în economia circulară;
 • investiții în active necorporale.