DR-18 – Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice

Sprijin nerambursabil
• până la 100.000 euro
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
SCOPUL INTERVENȚIEI

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la o mai bună tehnologizare a exploatațiilor agricole din sectorul producției de flori, plante aromatice, plante medicinale, plante ornamentale, prin investiții în utilaje și echipamente, condiționare și/sau depozitare, procesare și comercializare.

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate, după caz;
 • dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice florilor, plantelor aromatice, medicinale și ornamentale atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate, după caz;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea eficientă a îngrășămintelor și/sau a produselor de protecția plantelor;
 • producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.) ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • investiții în agricultura de precizie și/sau legate de utilizarea soluțiilor digitale;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului);
 • investiții în economia circulară; înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca o componentă secundară a proiectului;
 • investiții în active necorporale.