DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic

Sprijin nerambursabil
• până la 2.000.000 euro pentru proiectele de investiții în înființare
• până la 300.000 euro pentru proiectele de achiziții de utilaje și echipamente
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
SCOPUL INTERVENȚIEI

Intervenția își propune investiții noi și/sau de modernizare a fermelor zootehnice cu tot ceea ce presupun acestea, respectiv investiții în echipamente, adaptare la standarde, racorduri la utilități, în managementul adecvat al gunoiului de grajd, condiționare și/sau depozitare, procesare și comercializare, investiții necesare pentru asigurarea bazei furajere aferentă fermelor zootehnice.

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • DOTAREA cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
 • investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în economia circulară;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale;
 • investiții în active necorporale.