DR-21 – Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA)

Sprijin nerambursabil
• până la 50.000 euro
Intensitate Finanțare
• până la 80%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
SCOPUL INTERVENȚIEI

Sprijinirea acțiunilor care întăresc securitatea fermelor împotriva efectelor evenimentelor extreme și a incidentelor biotice sau abiotice ca urmare a evenimentelor catastrofale și dezastrelor naturale.

BENEFICIARI ELIGIBILI
  • fermieri cu excepția persoanelor fizice.
ACȚIUNI ELIGIBILE
  • achiziția de echipamente și instalații de decontaminare, dezinfecție și dezinsecție pentru mijloace de transport, personal, suprafețe și aer;
  • achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea filtrului sanitar-veterinar;
  • construcția de garduri de protecție a clădirilor/facilitaților pentru animale sau a zonelor de delimitare pentru animale;
  • achiziția de instalații de incinerare SNCU și echipamente în vederea îmbunătățirii spațiului destinat executării necropsiilor/depozitării și predării SNCU/rampă SNCU;
  • achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea rampelor de afluire/livrare animale;
  • achiziția de instalații și echipamente pentru îmbunătățirea sistemului de afluire a furajelor.