DR-22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole

Sprijin nerambursabil
• până la 3.000.000 euro pentru proiectele de investiții în modernizare
• până la 7.000.000 euro pentru proiectele de investiții în înființare
• până la 10.000.000 euro pentru proiectele de investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
• IMM-uri
SCOPUL INTERVENȚIEI

Intervenția are în vedere investițiile realizate de IMM-uri, întreprinderi mari, dar și forme asociative în unități de depozitare/condiționare și/ sau procesare în vederea comercializării.

BENEFICIARI ELIGIBILI
 • cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislației naționale în vigoare;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR;
 • operatori economici care se încadrează în categoria IMM-urilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții în economia circulară;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, ca parte componentă secundară a proiectului, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului;
 • conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.
 • investiții în active necorporale.