DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate

Sprijin nerambursabil
• până la 3.000.000 euro pentru proiectele de investiții de înființare și modernizare
• până la 10.000.000 euro pentru investiții de înființare în sectorul panificație
Intensitate Finanțare
• până la 50%
Beneficiari
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
• IMM-uri
SCOPUL INTERVENȚIEI

Realizarea unor capacități de procesare, inclusiv depozitare și condiționare a materiilor prime și a produselor finite, și comercializarea produselor alimentare obținute.

BENEFICIARI ELIGIBILI
  • cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislației naționale în vigoare;
  • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR;
  • operatori economici care se încadrează în categoria IMM-urilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
  • înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole (extinderea capacității de producție, diversificarea activității, diversificarea producției, schimbare fundamentală);
  • înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;
  • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
  • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
  • investiții în active necorporale.