DR-29 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Sprijin nerambursabil
• până la 200.000 euro
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• micro-întreprinderi din spațiul rural
SCOPUL INTERVENȚIEI

Încurajarea diversificării activității agricole către activități neagricole de producție, dezvoltarea activităților de digitalizare, de protecție a mediului, a bioeconomiei și a economiei circulare, în vederea eficientizării activităților propuse.
Vor fi prioritizate activitățile turistice cu tematică agricolă/meșteșugărească și activitățile de agreement și unitățile de alimentație publică.

BENEFICIARI ELIGIBILI

·      micro-întreprinderi din spațiul rural;

·      beneficiarii se vor supune prevederilor legislației europene și naționale în vigoare privind acordarea ajutorului de minimis.

 

INVESTIȚII ELIGIBILE
  • Se acordă sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează următoarele domenii:
    → producție;
    → servicii;
    → turism