DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Sprijin nerambursabil
• până la 70.000 euro
Intensitate Finanțare
• 100%
Beneficiari
• tinerii fermieri
SCOPUL INTERVENȚIEI

Creșterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație.

BENEFICIARI ELIGIBILI
  • tinerii fermieri.
INVESTIȚII ELIGIBILE
  • Toate cheltuielile prevăzute în planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

    Plata se efectuează în două tranșe și se acordă:
    • 75% la semnarea contractului de finanțare și
    • 25% după implementarea planului de afaceri.