DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

Sprijin nerambursabil
• până la 300.000 euro
Intensitate Finanțare
• până la 65%
Beneficiari
• fermieri cu excepția persoanelor fizice
• cooperative agricole și societățile cooperative
• grupuri și organizații de producători
SCOPUL INTERVENȚIEI

Creșterea competitivității exploatațiilor agricole specializate în culturile de câmp, prin dotarea cu utilaje performante.

BENEFICIARI ELIGIBILI
  • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
  • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
  • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.
INVESTIȚII ELIGIBILE
  • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
  • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
  • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
  • achiziția de echipamente de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj);
  • investiții în active necorporale.