Programul Electric-UP

Sprijin nerambursabil
• până la 100.000 euro
Intensitate Finanțare
• până la 100%
Beneficiari
• IMM-uri și operatori economici din domeniul HORECA
OBIECTIVE
  • Creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp – 100 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.
ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE
  • Cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp;
  • Cheltuieli cu achiziția stațiilor de reîncărcare de 22kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.