Programul Digitalizare IMM

Sprijin nerambursabil
• între 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprinderi
• între 20.000 și 50.000 euro pentru întreprinderi mici
• între 20.000 și 100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii
Intensitate Finanțare
• 90% din totalul cheltuielilor eligibile
Beneficiari
• microîntreprinderi
• IMM-uri
Instrument de Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale
OBIECTIVE
  • Digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru.

ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE
  • Achiziții de hardware TIC;
  • Achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
  • Dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/ licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
  • Achiziții de tehnologii blockchain;
  • Achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
  • Achiziționare website de prezentare;
  • Achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
  • Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
  • Consultanță/ analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile, etc.